0529 - 469 280 Zomersluiting: 14 juli t/m 21 augustus is de kunsthandel alleen op afspraak geopend.

Paul Gabriël

1828 - 1903

Paul Gabriël schilder van atmosferische landschappen

Paul Gabriël was in de eerste plaats landschapsschilder en wel van het typische Hollandse polderland: weilanden met brede vaarten onder hoge luchten. Daarnaast was hij ook een bekend schilder van (bloem)stillevens. Gabriël sloot zich aan bij de kunstenaars van de Haagse School, hij werkte samen met Anton Mauve, maar hij nam afstand van hun voorkeur voor grijze tinten. Om die reden wordt hij wel de colorist van de Haagse School genoemd. Zijn liefde voor kleur bracht hij over op een van zijn leerlingen, zoals o.a. Willem Bastiaan Tholen.

Paul Gabriël ging, net als zijn tijdgenoot Willem Roelofs, in de zomermaanden vanuit Brussel naar Nederland. Daar maakte hij studies van de Hollandse polderlandschappen. Terug in zijn atelier in Brussel maakte hij op basis van deze studies grote olieverf schilderijen. Gabriël kreeg in de pers veel waardering voor zijn weergave van de atmosferische Hollandse luchten.