Jo Koster van Hattem

1868 - 1944
Klik op een kunstwerk voor meer informatie

Jo Koster van Hattem bezocht na de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijs in Amsterdam het atelier van Blanc Garin in Brussel. In 1910 vestigde zij zich in Hattum. Daar schilderde ze het landschap, de boerenbevolking en af en toe een stilleven. Ze signeerde met Jo Koster (v. Hattem). Een aantal van haar werken is opgebouwd uit korte, brede toetsen, die soms punten worden. Toch heeft ze nooit de idee├źn van de Nederlandse luministen nagestreefd en volgde ze haar eigen weg. Werk onder meer in Museum Boymans-van Beuningen te Rotterdam.