0529 - 469 280 Woensdag t/m zaterdag 11-17 uur en op afspraak

Otto Eerelman

1839 - 1926

Otto Eerelman, talentvol dierenschilder

Otto Eerelman (1839-1926) is een van de beste Nederlandse dierenschilders van de negentiende eeuw. Hij wordt geboren in Groningen in een gezin waar kunst geen enkele rol speelt. Zijn ouders zijn er dan ook geen voorstander van dat hij een carrière als kunstenaar ambieert. Toch meldt Otto Eerelman zich al vijftienjarige leeftijd aan bij de Groningse Teeken-academie, de voorloper van de huidige Minerva Academie. Zijn talent wordt er al snel erkend en hij ontwikkelt zich in korte tijd tot een veelbelovend kunstenaar. Na zijn opleiding in Groningen gaat Otto Eerelman nog een jaar studeren aan de Koninklijke Akademie voor Beeldende Kunsten in Antwerpen. Ook volgt hij lessen in het atelier van Laurens Alma Tadema.

Om in zijn levensonderhoud te voorzien, schildert Otto Eerelman aanvankelijk voornamelijk historievoorstellingen en portretten in opdracht. Dit gaat hem goed af. Later voegt Eerelman ook bloemstillevens en circusvoorstellingen toe aan zijn oeuvre.

Als hij verhuist naar Den Haag raakt hij al snel bevriend met Hendrik Willem Mesdag en Jozef Israëls. Hij maakt deel uit van het Haagse culturele leven en zijn werk verkoopt goed. Regelmatig geeft het koninklijk huis hem opdracht voor een schilderij.

Artistieke doorbraak

Maar zijn grote artistieke doorbraak volgt als hij zich gaat toeleggen op het schilderen van paarden en honden. Zijn eerste hondenportret maakt hij al eerder (omstreeks 1872), maar vanaf de jaren tachtig van de negentiende eeuw ligt zijn focus op het portretteren van dieren. Hiermee heeft Otto Eerelman veel succes. Hij wordt vooral gewaardeerd om de natuurgetrouwe manier waarop hij honden en paarden weergeeft. De anatomie van de dieren is levendig en levensecht. De stofuitdrukking van de vachten is meesterlijk. De schilderijen zijn bijna aaibaar. Eerelman weet als eerste Nederlandse kunstenaar de specialismen tot een hoog niveau te brengen binnen de schilderkunst van ons land.

In zijn geboortestad Groningen is Otto Eerelman wereldberoemd. Er is een straat naar hem vernoemd en in het stadhuis van Groningen hangt het levensgrote schilderij De paardenkeuring op de Grote Markt op 28 augustus. Het is een opdracht die Eerelman krijgt van het gemeentebestuur om het ontzet van de stad op 28 augustus 1672 te herdenken. Deze dag wordt nog altijd gevierd en het schilderij van Eerelmans is een hommage aan de stad.

Na zijn dood in 1926 ebt de belangstelling voor Eerelmans dierenportretten wat weg, maar tegenwoordig is de waardering voor zijn werk weer enorm gestegen. Ook in het buitenland is er nog steeds veel vraag naar zijn natuurgetrouwe portretten van honden en paarden.