Ludolph Berkemeier

1864 - 1930

Op dit moment zijn er geen werken van deze kunstenaar in onze collectie.

Huidige collectie bekijken

Ludolph Berkemeier was net als Isaac Israels en Jan Toorop een schilder van het mondaine leven aan het strand. Berkemeier was een leerling van de Academie voor Beeldende Kunst te Düsseldorf en Weimar. Daarnaast ontving hij lessen van J.H. Wijsmuller. Vanaf 1896 – hij was toen 32 jaar – woonde en werkte Berkemeier in Noordwijk, waar later een straat naar hem is genoemd. In de tweede helft van de negentiende eeuw veranderde Noordwijk geleidelijk van een simpel vissersdorp waar de bomschuiten op het strand lagen in ‘de schoonst gelegen badplaats der Hollandsche Noordzeekust’.