Jan van Heel

1898 - 1990
Klik op een kunstwerk voor meer informatie

Jan van Heel werkte in Rotterdam, in 1946-1947 in Parijs en daarna in Den Haag. In 1951 was hij medeoprichter van Verve en later van Fugare. Jan van Heel behoorde tot de belangrijkste vertegenwoordigers van het naoorlogs realisme. De Haagse tak van de groep realisten accepteerde de abstractie.

De schilderkunst van Jan van Heel is hiervan een voorbeeld. Werk van Jan van Heel bevindt zich in het Stedelijk Museum Amsterdam, Centraal Museum Utrecht en het Gemeentemuseum Den Haag.