Hans Truijen

1928 - 2005

Op dit moment zijn er geen werken van deze kunstenaar in onze collectie.

Huidige collectie bekijken

Hans Truijen geboren in Nederlandse-Indië groeide op in Den Haag en genoot zijn opleiding aan Jan van Eyck Academie in Maastricht. Voor zijn bijdrage aan de Nederlandse schilderkunst werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Naast schilder was Hans Truijen een bekende glazenier.