0529 - 469 280 Open op afspraak 7 dagen per week. Bel of mail ons gerust.
  • Nederlands
    • Engels

Anton Mauve

1838 - 1888

Anton Mauve werd opgeleid door de dierenschilders Pieter Frederik van Os (1808 – 1892) en Wouter Verschuur sr. (1812-1874). Anton Mauve had daar veel profijt van zodat hij – in de context van uiteenlopende landschappen – als toonaangevend schilder van de Haagse School uitblonk in het schilderen van paarden en schapen. Zelf gaf Anton Mauve later enige tijd les aan zijn aangetrouwde neef Vincent van Gogh, net als hij zoon van een dominee. Vanaf 1858 leidde Anton Mauve een zwervend bestaan, met als veelvuldige pleisterplaats de Veluwerand bij Oosterbeek. Tussen 1874 en 1885 woonde hij in Den Haag en schilderde hij op het strand en in de duinen. Vanaf 1885 had Mauve een huis in Laren.

Anton Mauve heeft het landelijk leven van Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw op briljante wijze geschilderd, in het bijzonder dat langs de Rijn in Gelderland en bij Den Haag. De verstedelijking zou landschapsschilder Mauve uiteindelijk vanuit Den Haag naar het Gooi drijven. Toen werd het Gooise landschap – vaak met schaapskuddes – ook door hem vereeuwigd.

Anton Mauves werk werd uitstekend verkocht, zowel in Nederland zelf als aan kunsthandels, musea en verzamelaars in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Anton Mauve kan bovendien als de aanstichter van de Larense School worden beschouwd.

  • Nederlands
    • Engels