Adrianus Eversen

1818 - 1897
Klik op een kunstwerk voor meer informatie

Adrianus Eversen schilder van Hollandse stadsgezichten

Eversen woonde en werkte in Amsterdam en Rotterdam. Hij was een leerling van Cornelis Springer en schilderde net als zijn leermeester stadsgezichten, meestal met figuren. Adrianus Eversen was in zijn onderwerpen echter vrijer en losser. De dorpen en straatjes die Adrianus Eversen maakte, waren vaak gefantaseerde composities. In 1863 werd hij lid van ‘Arti et Amicitiae’ te Amsterdam. Werken van Adrianus Eversen zijn onder meer in bezit van Rijksmuseum Twenthe in Enschede en het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen.