+31 (0)529-469 280 Wednesday till Saturday from 11am to 5pm and by appointment

Jacob Maris (1837 - 1899) Italienne (no longer available)

Olie op doek 57.5 x 27 cm, gesigneerd rechtsonder en gedateerd ’67

This item has been sold.
Would you like to place a searchorder or sell an item of your own?
Call +31 (0)529 469280 » Send us a message »

Jacob Maris ( 1837 - 1899 ) - Italienne

Olie op doek 57.5 x 27 cm, gesigneerd rechtsonder en gedateerd ’67

In Parijs bekwaamt Jacob Maris zich, in navolging van zijn leermeester van dat moment Ernest Hébert, in het schilderen van Italiennes, meisjesportretten. Maar anders dan Hébert kiest Jacob Maris er steeds vaker voor zijn modellen in de vrije natuur te plaatsen. Vanaf 1866 schildert Maris meermalen ‘Italiaanse meisjes’ tegen een landschappelijke achtergrond. Hoewel hij de jonge vrouwen meestal buiten situeert, heeft hij ze waarschijnlijk gewoon in zijn atelier geschilderd. Het landschappelijke element put hij uit zijn eerder gemaakte schetsen en uit zijn herinnering.

Het schilderij van een Italiaans meisje is een mooi voorbeeld van zijn liefde voor het genre van de Italiennes. De jonge vrouw tuurt in de oneindige verte. Haar houding is afwachtend, maar vol verwachting. Het is een stralende dag, mogelijk aan het einde van de middag. Tegen de blauwe lucht is op de achtergrond een classicistisch gebouw zichtbaar. Wijnranken slingeren zich een baan om de houten balustrade.

More information about Jacob Maris »

Artwork for sale by Jacob Maris

Jacob Maris | A man with a moored rowing boat

Jacob Maris

A man with a moored rowing boat