+31 (0)529-469 280 Wednesday till Saturday from 11am to 5pm and by appointment

Fernand Toussaint (1873 - 1956) Jonge vrouw bestudeert een Japanse prent (no longer available)

Gouache 55 x 42 cm, gesigneerd rechtsonder

This item has been sold.
Would you like to place a searchorder or sell an item of your own?
Call +31 (0)529 469280 » Send us a message »

Fernand Toussaint ( 1873 - 1956 ) - Jonge vrouw bestudeert een Japanse prent

Gouache 55 x 42 cm, gesigneerd rechtsonder

Op dit schilderij van Fernand Toussaint is de vrouw van achteren afgebeeld, zodat we over haar schouder mee kunnen kijken naar een Japanse prent. De Japanse cultuur was in Europa tot ca. 1870 zo goed als onbekend, want Japan had eeuwenlang buitenlanders geweerd. Maar onder druk van de Amerikanen werd het land in 1854 ‘opengesteld’ voor vreemde mogendheden en in 1867 kwam Japan zelf naar Europa als deelnemer aan de Wereldtentoonstelling in Parijs. Daar nam het Europees publiek kennis van Japanse kunst. Europese kunstenaars gingen Japanse prenten en kunstvoorwerpen afbeelden op hun schilderijen en ondergingen stijlinvloeden.

More information about Fernand Toussaint »

At the moment we do not have any work by Fernand Toussaint in our collection.

View current collection »