Willem Hussem is een kunstenaar die zijn leven lang het experiment niet schuwt. Tijdens zijn carrière heeft hij een interessante ontwikkeling doorgemaakt, waarbij hij continu op zoek is naar vernieuwing. Willem Hussem schildert aanvankelijk in een realistische stijl landschappen, portretten en stillevens, maar gaandeweg wordt zijn werk abstracter. Ondanks de verschillende stijlen – zo is hij ook nog een tijd beïnvloed geweest door primitieve kunst, met dank aan Picasso – valt er een rode draad te ontdekken: Hussem streeft naar eenvoud en helderheid.

In 1960 is Willem Hussem de Nederlandse vertegenwoordiging op de twintigste Biënnale van Venetië. Hij is behalve beeldend kunstenaar ook dichter, en in 1961 publiceert hij zijn eerste dichtbundel. Hussems voortdurende zoektocht naar nieuwe vormen, nieuwe werkelijkheden kristalliseert zich in de jaren zestig in zijn expressief constructivistische schilderijen. Hoewel de werken abstract zijn, is de werkelijkheid wel degelijk een belangrijke inspiratiebron voor Willem Hussem. ‘Alles wat ik waarneem, zet me tot denken aan’,
heeft hij eens gezegd. Met geometrische vormen als cirkels, ovalen en ellipsen, en met rechthoeken en gebogen lijnen creëert hij zijn eigen nieuwe realiteit. Kleur en vorm zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden. In een interview met schrijver Wim Hazeu in 1966 zegt Hussem: ‘Er is geen vorm zonder kleur, en geen kleur zonder vorm. Kleur zonder vorm is domweg verf. Kleur komt tot vorm wanneer ze in verhouding met elkaar worden gebracht.’

Het hier getoonde Compositie in blauw – een reusachtig olieverfschilderij van maar liefst 135 bij 200 cm – heeft Willem Hussem geschilderd in de voor hem succesvolle en uiterst productieve jaren zestig. Het ritme van de vormen, de verhoudingen tussen de lijnen en de kleuren maken dit abstracte werk tot een uitgebalanceerd geheel. Aan het einde van zijn leven worden zijn schilderijen steeds abstracter. Drie jaar na zijn overlijden wijdt museum Boijmans van Beuningen een grote overzichtstentoonstelling aan zijn werk.