Cornelis Springer – Gezicht op de markttentoonstelling Voedingsmiddelen in Amsterdam

Cornelis Springer

Gezicht op de markttentoonstelling Voedingsmiddelen in Amsterdam

Olie op paneel 40.5 x 52 cm, gesigneerd linksonder en gedateerd 1889

Annotatie verso:

Verso gedateerde authenticiteitsverklaring op verzegeld etiket: 'De Ondergeteekende verklaart dat deze schilderij, voorstellende een gezicht op het 17e eeuwse marktplein den Voedingstentoonstelling te Amsterdam in 1887 vervaardigd is door zijn vader, wijlen den kunstschilder Cornelis Springer, afkomstig is uit den boedel van diens atelier. Hilversum 6/5/91 Leonard Springer'.

Herkomst:

Veiling Frederik Muller & Co., Amsterdam, 'Catalogue des successions artistiques des peintres-artistes Cornelis Springer, Johan Conrad Greive jr, Simon van den Berg', 1 dec. 1891, lot nr .5.

Literatuur:

W. Laanstra e.a., Cornelis Springer (1817-1891), Utrecht 1984, pag. 213, cat.nr. 89-1 (met afbeelding); W. Laanstra, Cornelis Springer geschilderde steden, Amsterdam 1994, pag. 95 (met afbeelding).

Dit kunstwerk is verkocht.