Sierk Schröder

1903 - 2002
Klik op een kunstwerk voor meer informatie

Sierk Schröder modeltekenaar
Modeltekenen vormde de rode draad in het werk van Sierk Schröder. Hij is vooral bekend om zijn portretten en intieme interieurvoorstellingen. Tot op hoge leeftijd schetste en tekende hij nog dagelijks, onder meer met zijn clubje voor modeltekenen. Deze dagelijkse oefeningen vloeiden voort uit Sierk Schröders streven naar het hoogst mogelijke bij het weergeven van een portret, een lichaam, een dier, planten of een landschap.

Hij streefde een ideaal na dat hij als ‘bezield academisme’ omschreef. Daarmee bedoelde hij ‘academisch’ wat betreft de technische vaardigheid en de benadering van de vormproblemen, maar tegelijk ‘bezield’ door de mogelijkheden die er waren overgelaten voor ontroering. Hij wilde te allen tijde het ‘doodse’ vermijden, waarin academisten te vaak dreigden te vervallen.

Figuratief kunstenaar
Sierk Schröder was een overtuigd figuratief kunstenaar in een tijd – de jaren ’50 en ’60 – dat vele collega’s, critici en verzamelaars dit als ouderwets bestempelden. Hij werd desondanks in 1960 hoogleraar Vrije Schilderkunst aan de Rijksakademie van Amsterdam. Er waren grote verschillen in opvattingen tussen Schröder en zijn leerlingen. De studenten eisten inspraak en hadden geen behoefte aan kennis van oude technieken.

Vanaf 1970 brak er een nieuwe creatieve periode aan voor de kunstenaar en hij betrok een atelier boven café Riche aan het Buitenhof 5 in Den Haag. Hij besloot minder opdrachten aan te nemen en zich meer op zijn vrije werk te richten. Sierk Schröder had er weinig moeite mee te erkennen dat hij zich liet inspireren door kunstenaars uit het verleden. Zo is de invloed van Breitner sterk merkbaar bij voorstellingen van meisjes in interieurs en die van Degas bij badende meisjes.