Reinier Lucassen

1939
Klik op een kunstwerk voor meer informatie

Reinier Lucassen volgde de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten. Hij leerde daar, behalve het schildersvak, ook het beeldhouwen. Lucassen heeft verschillende stijlperiodes gekend. Na een abstracte periode begon Reinier Lucassen in het midden van de jaren zestig te schilderen onder invloed van Popart. Hij koos vaak voor clichématige voorstellingen en bespotte die dan enigszins. In de jaren zeventig werd zijn werk minder spottend. Ook werd het abstracter. Samen met onder andere R. Raveel werd R. Lucassen gerekend tot de nieuwe generatie. In de jaren tachtig veranderde zijn werk radicaal. Zijn werk werd sober van kleur en inhoud. Hij beperkte zich tot grijzen, okers, zwart en wit, met soms een kleuraccentje. Zijn, dan kleinere schilderijen bevatten vaak simpele abstracte tekens. Vanaf 2000 kwamen de kleur en de voorstelling weer terug in het werk van Reinier Lucassen.