Jan Vrolijk

1845 - 1894
Klik op een kunstwerk voor meer informatie

Johannes Martinus ‘Jan’ Vrolijk woonde en werkte in Den Haag en was lid van het bekende schildersgenootschap ‘Pulchri Studio’. Hij was een leerling van zijn broer J.A. Vrolijk. Gedurende zijn hele leven schilderde, aquarelleerde en etste Jan Vrolijk hoofdzakelijk weiden met vee, die sterke verwantschap tonen met de schilderijen van tijdgenoot Willem Maris. Werken van deze schilder bevinden zich in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam en het Teylers Museum in Haarlem.