Jan Heyse

1882 - 1954

Op dit moment zijn er geen werken van deze kunstenaar in onze collectie.

Huidige collectie bekijken

Jan Heyse was een vak- en ambachtsman. Niet alleen beheerste hij vele technieken, Jan Heyse paste ze ook met een bijna middeleeuws geduld toe. Na zijn kennismaking met de Vlaamse Primitieven, omstreeks 1902, sloop er een stille aandachtigheid in zijn werk die in zorgvuldigheid en lieflijkheid is terug te voeren op schilderingen van Memling en op het karakter van het Vlaamse en Zeeuwse land. Van de Vlaamse Primitieven leidde het spoor naar renaissance-kunstenaars als Mantegna, Botticelli en Dürer.

Heyses in tempera en olieverf uitgevoerde ‘Zeeuwse Madonna’s’ zijn op het werk van deze kunstenaars geïnspireerd. Verschillende malen schilderde Jan Heyse een jonge Arnemuidse. Omstreeks 1910 zou zijn toekomstige echtgenote Mies Visser, met wie hij zich in Veere vestigde, de rol van muze overnemen. Daarmee verschoof het accent van een vooral piëteitsvolle schildering naar een meer esthetische en decoratieve benadering. In beide periodes heeft Jan Toorops tekenkunst een belangrijke rol gespeeld.