Gerard Victor Alphons Röling

1904 - 1981
Klik op een kunstwerk voor meer informatie

Gerard Röling is een fijnschilder die voorwerpen en figuren zeer exact en realistisch weergeeft en daarbij niet alleen teruggrijpt op voorbeelden van iets oudere magisch-realisten zoals Raoul Hynckes met wie hij bevriend was, maar ook op de methoden en technieken van oude Nederlandse schilders uit de vijftiende en zestiende eeuw. Gerard Röling wreef zijn eigen verven en mengde die met zelfgemaakte oliën. Alleen zijn dochter Marte Röling heeft de sleutel van zijn recepten die in geheimtaal zijn opgeschreven. Zijn voorbereiding was al even zorgvuldig als zijn schilderwerk. Röling is ook een knap tekenaar. Van 1939 tot 1969 was hij hoogleraar aan de Rijksakademie te Amsterdam. Daar heeft hij nog lesgegeven aan Corneille en Karel Appel. Hij legde zich toe op portretten, landschappen en stillevens.