+31 (0)529-469 280 Wednesday till Saturday from 11am to 5pm and by appointment

Willem Roelofs (1822 - 1897) Landschap met koeien in het water (no longer available)

Olie op paneel 9.5 x 12.5 cm, gesigneerd linksonder en te dateren omstreeks 1885-1890

This item has been sold.
Would you like to place a searchorder or sell an item of your own?
Call +31 (0)529 469280 » Send us a message »

Willem Roelofs ( 1822 - 1897 ) - Landschap met koeien in het water

Olie op paneel 9.5 x 12.5 cm, gesigneerd linksonder en te dateren omstreeks 1885-1890

Herkomst:
Coll. A.H. Bakker, Den Haag

Literatuur:
E. Geudeker en R.J. te Rijdt, Meesterwerken van de Haagse School – Collectie A.H. Bakker, Zwolle 2015, afbeelding pag. 157, cat.nr. 78.

Willem Roelofs toont met het werk Landschap met koeien in het water zijn kunde om zelfs op klein formaat een grootse impressie te geven van koeien in een landschap. De onstuimige wind en de invloed ervan op de lucht en het landschap eronder zijn goed getroffen. Dat dit bij Willem Roelofs niet zonder slag of stoot ging blijkt bij voorbeeld uit zijn opmerking over het schilderen van een lucht: ‘Veel moeilijker dan de kleur van de lucht uit te drukken, is het nog. de welving ervan weer te geven en het vibreerende spel van de dampkring’.

Het kleine formaat doe in eerste instantie denken dat het om een buitenstudie gaat. Maar de nogal doorwerkte uitvoering van de voorstelling maakt het aannemelijker dat het hier een volwaardig klein schilderijtje betreft. Daarnaast schilderde Willem Roelofs zijn studies gewoonlijk op grotere formaten linnen. Het is bovendien bekend dat Roelofs, net als veel van zijn collega’s, ook regelmatig dergelijke kleine schilderijtjes maakte.

Van het schilderij Landschap met koeien in het water is geen grote versie bekend. Het paneel dateert op zijn vroegst uit omstreeks 1885. In die tijd besloot Willem Roelofs, na ongeveer dertig jaar in Brussel te hebben gewoond, met zijn gezin naar Den Haag te verhuizen. In 1887 vestigde hij – 65 jaar oud- zich tegenover het Rijnspoorwegstation, het huidige Den Haag Centraal. Dankzij dat nabije trein – en tramverkeer kwamen zijn favoriete thema’s zo weer beter onder handbereik. Hoezeer Roelofs altijd verknocht bleef aan het Nederlandse polderlandschap bleek in 1894 tijdens een reis naar Zwitserland met zijn twee zoons. Hij vond het berglandschap formidabel, maar wilde het niet schilderen. Voor hem leende het meer bescheiden landschap, hoe onbeduidend ook, zich juist het beste voor schilderijen.

More information about Willem Roelofs »

Other suggestions

Victor Bauffe | Polder landscape with cows

Victor Bauffe

Polder landscape with cows

Jan Voerman sr | Cows on the banks of the IJssel

Jan Voerman sr

Cows on the banks of the IJssel

Hendrik Willem Mesdag | Barges at sea

Hendrik Willem Mesdag

Barges at sea

Willem Bastiaan Tholen | Summer morning

Willem Bastiaan Tholen

Summer morning