+31 (0)529-469 280 Wednesday till Saturday from 11am to 5pm and by appointment

Jozef Israëls (1824 - 1911) Twee visserskinderen op het strand (no longer available)

Olie op paneel 35 x 23.8 cm, gesigneerd rechtsonder

This item has been sold.
Would you like to place a searchorder or sell an item of your own?
Call +31 (0)529 469280 » Send us a message »

Jozef Israëls ( 1824 - 1911 ) - Twee visserskinderen op het strand

Olie op paneel 35 x 23.8 cm, gesigneerd rechtsonder

Jozef Israels was een schilder die voor de markt werkte, zoals gebruikelijk voor kunstenaars en schrijvers in de negentiende eeuw. Hij had ook beslist een goed gevoel voor marketing, wat overigens niets afdeed aan zijn artistieke kwaliteiten. Vanaf ca. 1863 heeft Jozef Israels wel tien variaties geschilderd met het motief van kinderen die aan het strand met een bootje spelen; en zo’n variatie op zijn beurt soms weer in verscheidene vrijwel identieke versies in verschillende formaten; en dan zijn er nog de etsen en andere repro’s náár die schilderijen. Er was veel vraag naar zulke scènes uit het kinderleven, vooral in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Canada (waar dit schilderij vandaan komt). Ook Blommers schilderde het onderwerp graag.

Het motief bestaat uit twee of meer kinderen die bij eb en zonnig weer met een bootje in een strandplas of voor de branding spelen; vaak heeft een van de ouderen een kleine op de rug. De sfeer is harmonieus: de kinderen spelen zonder ruzie samen en de oudsten zijn zorgzaam voor de jongsten; op dit schilderij leert een jongen een klein meisje met een bootje spelen. De kleurstelling is licht, in overeenstemming met de onschuld en vrede van het onderwerp en het mooie weer. Tegen de heldere lucht en het lichte zand steken de figuren donkerder af, maar in warme kleuren.

More information about Jozef Israëls »