+31 (0)529-469 280 Wednesday till Saturday from 11am to 5pm and by appointment

Hendrik Nicolaas Werkman (1882 - 1945) Twee ruiters in een park (no longer available)

Uniek druksel, handgestempeld op velijnpapier 51 x 33 cm, gesigneerd rechtsonder

This item has been sold.
Would you like to place a searchorder or sell an item of your own?
Call +31 (0)529 469280 » Send us a message »

Hendrik Nicolaas Werkman ( 1882 - 1945 ) - Twee ruiters in een park

Uniek druksel, handgestempeld op velijnpapier 51 x 33 cm, gesigneerd rechtsonder

Herkomst:
H.N. Werkman jr., van laatstgenoemde in 1977 aangekocht door Piet en Ida Sanders.

Literatuur:
J. Martinet, Hot Printing: Catalogus van druksels en voorlopige catalogi van gebruikdsdrukwerk van Hendrik Nicolaas Werkman, Amsterdam 1963, afbeelding pag. 80, nr. 43-34; D. Dekkers e.a., H.N. Werkman. Het complete oeuvre, Rotterdam 2008, afbeelding nr. D-349; P. Sanders, Herinneringen, Amsterdam 2009, afbeelding pag. 36.

More information about Hendrik Nicolaas Werkman »